تبلیغات
                                                                                  خدای بزرگ است اهورا مزدا                من کوروش                پادشاه جهان,شاه بزرگ                شاه نیرومند                شاه چهار گوشه جهان                پسر کمبوجیه, نوه کوروش, نبیره چیش پیش, شاهان بزرگ, شاهان انشان, از تبار پادشاهی جاودانه, آنکه پادشاهیش را خداوند دوست می داشت.                آنگاه که من آشتی خواهان به بابل اندر شدم, مردم گامهای مرا به شادمانی پذیرفتند.                سربازان بسیار من دوستانه اندر بابل گام بر میداشتند, نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این سرزمین وارد آید.                من برده داری را بر انداختم                درماندگیشان را چاره کردم, فرمان دادم همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و کسی آنان را نیازارد                من همه شهرهای ویران را از نو ساختم                همه نیایشگاه های بسته را گشودم                همه مردمان آواره را به جایگاه خود برگرداندم                خداوند بزرگ از کارهای نیک من خوشنود شد                بشود که دلها شاد گردد.                نبشه کورش بزرگ پادشاه ایران-بابل 538 پیش از میلاد                                                                             e-mail: sshetaban206@gmail.com دستی که خاتم بوسید - کار آفرینی2
دستی که خاتم بوسید
کارگران نیروی محرکه چرخهای صنایع جهان هستند. حمایت از جامعه کارگری حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است.

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 21 مهر 1388

كارآفرین كیست؟
زمان زیادی نیست كه كلمات كارآفرین و كارآفرینی در رسانه های مختلف تكرار می شود و هركس به سلیقه خود از این واژه جدید برای اشاره به مدیران, افراد موفق ,سرمایه داران,سرمایه گذاران,صادركنندگان,دلال ها و تاجران استفاده می كند. هرچند هركدام از این افراد ممكن است كارآفرین باشند ولی هیچكدام مصداق كاملی برای این مفهوم نیستند.
به راستی كارآفرین كیست؟ آیا كارآفرینان ویژگیهای متمایزی از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد دارند؟
نگاهی به مسیر حركت فعالیت های كارآفرینان, مبدا و منشا حركت و انرژی كه در طول مسیر آنان را تغذیه می نماید در تصویری اجمالی از شخصیت كارآفرین ارائه شده است.
چه چیز باعث می شود كه نشاط حركت به لختی و سكون غلبه كند؟ آرزوی آن چیزی كه امروز نیست ولی فردا می تواند باشد, اولین چیزی است كه جمود كارآفرین را درهم می شكند.یعنی كارآفرین آرزومند است.
آنچه جهت و مسیر كارآفرین را برای رسیدن به آرزوهایش تعیین می كند از درون او برمی خیزد.عزم او برای حركت یا توقف و اقدام یا عدم اقدام, چیزی نیست كه مولود شرایط, محیط یا اطرافیان باشد.یعنی كارآفرین كنترل درونی دارد.
او برای اینكه بتواند درست آن چه را كه می اندیشد عینیت بخشد و عزم خود را عملی كند باید رئیس و كارفرمای خود باشد.یعنی كارآفرین نیاز به استقلال دارد.
ذهن پویای او مرزهای از پیش تعیین شده و قالب های رایج را درهم می شكند و با وجودی كه همان چیزی را می بیند كه دیگران می بینند, اما چیزی را می اندیشد كه دیگران نمی اندیشند.یعنی كارآفرین خلاق است.
وقتی كه خلاقیت از ذهن به عمل منتقل می شود, نوآوری صورت می گیرد.نوآوری یعنی پیمودن راه نارفته,كسی كه اولین بار راهی را می پیماید,اولین كسی است كه می تواند خبر مخاطرات راه را برای دیگران بیاورد.یعنی كارآفرین خطرپذیر است.او به جای آن كه منتظر ضمانت یك پایان موفق بماند,به فكر و تلاش خود تكیه می زند,به مشكلات حمله می كند و پیش می رود.یعنی كارآفرین منفعل نیست و برای استقبال از آینده روحیه ای تهاجمی دارد.
لحظه تصمیم آغاز, تنها زمانی نیست كه او با ریسك مخاطره مواجه می شود.ابهام یك پایان نامعلوم, بر هر قدم این راه سایه می اندازد.یعنی كارآفرین قدرت تحمل ابهام دارد.
به استقبال فردا رفتن, آخر ماجرا نیست . كسی كه آگاهانه و پیشاپیش خود را در میدان مواجهه با مسائل می اندازد, باید توان سخت كاركردن در شرایط پرتنش راهم داشته باشد.یعنی كارآفرین با وجود فشار زیاد, كارآیی خود را حفظ می كند.
باید گفت تعریف مجموعه ای از صفاتی كه كارآفرین ایده آل را به تصویربكشد,امكان پذیر نیست و از طرفی هركارآفرینی تمام ویژگیهای بدست آمده در تحقیقات كارآفرینی را ندارد.برخی دیگر از ویژگیهایی كه محققین بسیاری آنها را به عنوان ویژگیهای كارآفرین بر شمرده اند عبارتند از:
آینده نگر بودن و داشتن چشم انداز: چشم انداز برای شخص كارآفرین كاملاً شفاف و خالی از هرگونه ابهام بوده و لذا قابل انتقال به دیگران می باشد. داشتن چنین چشم اندازی به كارآفرین كمك می كند تاحركتی مستمر و بدون سردرگمی و مستقیم به سمت هدف داشته باشد.علاوه بر این، چشم انداز قابل انتقال , دیگران را نیز در طی مسیر همراه و مددیار او می نماید.
مصمم بودن: عزم راسخ كارآفرینان یكی دیگر از ویژگیهای بارز آنهاست كه انرژی و تعهد لازم برای كسب موفقیت را ایجاد می كند.كارآفرینان مصمم از ایده های جدید و فرصت ها و پیشنهادهای شغلی دیگر چشم پوشی كرده و در مقابل به كاری كه برای خود برگزیده اند پایبند می مانند.این قطعیت كارآفرین را طی فرایند راه اندازی از هرگونه شك و تردید و دودلی مصون نگاه می دارد تا حدی كه مخالفت نزدیكان و آشنایان نیز نمی تواند در اراده آنان خللی وارد نموده بلكه دودلی دیگران نیز تحت تاثیر این قطعیت برطرف می شود.
تمركز: برای اینكه كارآفرین از انجام موفقیت آمیز تمام طرح و برنامه ها و جزئیات كار مطمئن باشد, لازم است كه همانند یك فوتبالیست خوب كه لحظه ای چشم از توپ برنمی دارد در تمام لحظات با تمركز بر چشم انداز, همه انرژی, وقت و سایر منابع را حول این هدف مصروف نماید.
انگیزش: نیاز خودشكوفایی یكی از مهمترین انگیزه های كارآفرینان در محقق كردن چشم انداز خود است.نتیجه این نیاز قوی این است كه در مسیر حركت به سوی هدف,هرچیز دیگری در اولویت پایین تری قرار می گیرد.در روابط شخصی, علایق خارج از این چشم انداز و یا پروژه های باسود مالی زیاد, همه از مواردی هستند كه در مقایسه با هدف, اولویت پایین تری خواهند داشت.البته سود مالی بندرت انگیزه كارآفرینان قرار می گیرد چرا كه پول به تنهایی نمی تواند انگیزه انجام تمام زحماتی باشد كه در شروع یك فعالیت كار آفرینانه لازم است, هرچند كه معیار خوبی برای اندازه گیری موفقیت فعالیت كارآفرینان است.
وقف و از خودگذشتگی : كارآفرینان همه زندگی خود را وقف كار نموده اند. بسیار سخت كوش هستند و پشتكار آنان مثال زدنی است در حقیقت آنان از كار در راستای هدف خود لذت می برند.داشتن چشم انداز روشن و تركیب آن با خوش بینی و ریسك پذیری كارآفرینان, سخت كوشی و تعلق خاطر به كار را در آنان پدید می آورد.

كارآفرینی و رشد اقتصادی
ویژگی بارز اقتصاد امروز تغییرات سریع است.درچنین اقتصادی كشورهایی می توانند موفق باشند كه قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند. كشورهایی كه در آنها میزان فعالیتهای كارآفرینانه بالاتر است به واسطه طبیعت كارآفرینی در تطبیق با تغییرات , قادرند تا در اقتصاد جهان موقعیت بهتری كسب كنند. تحقیقات انجام شده نشان داده است كه رشد اقتصادی با سطح فعالیتهای كارآفرینانه همبستگی مثبت دارد. به عنوان مثال در تحقیق )
GEM General Entrepreneurship Monitor )،كه به صورت سالیانه فعالیتهای كارآفرینی و تاثیرات آن را در كشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهد و در حال حاضر در بیش از 20 كشور جهان صورت می گیرد, این نتیجه به دست آمده است كه نرخ رشد اقتصادی یك كشور رابطه معنی دار یا سطح فعالیتیهای كارآفرینانه آن كشور دارد.

اهداف آموزش كارآفرینی
به طور كلی هدفهای مورد نظر در آموزش كارآفرینی به شرح ذیل می باشند:
الف)تحریك انگیزه ها:یكی از اهداف در آموزش و ترویج كارآفرینی تحریك انگیزه ها در افرادی است كه دارای خصوصیات كارآفرینانه می باشند.شناخت این افراد از توانایی های خود و آگاهی دادن در این زمینه و برانگیختن آنها از اصلی ترین وظایف آموزش كارآفرینی است.تحریك انگیزه هایی از قبیل:میل به كسب ثروت,توفیق طلبی ,استقلال طلبی, تمایل به ساختن چیزی نو , قبول نداشتن شیوه های موجود, قرار نگرفتن فرد در پایگاه اجتماعی كه لیاقتش را دارد و نظایر آن موجب می شود كه فرد را در مسیر كارآفرین شدن قرار دهد.

ب)پرورش ویژگی ها:چنانكه ذكر شد ویژگی هایی كه موجب می گردد فرد كارآفرین شود,توارثی نیست بلكه اكتسابی است.بنابراین پرورش این ویژگیها در افراد مختلف لازم است.برخی از افراد در محیط هایی پرورش می یابند كه زمینه برای تحریك انگیزه ها و پرورش ویژگی های آنان فراهم است , بنابراین در صورتی كه این افراد كسب و كاری را شروع نمایند ,مطالعات نشان داده كه اغلب با موفقیت همراه خواهد بود.اما بیشتر مردم در چنین محیط هایی قرار ندارند, لذا ایجاد انگیزش و پرورش ویژگی ها از طریق برنامه های آموزشی برای آنان لازم است.این ویژگی ها شامل مواردی همچون آموزش تفكر خلاق,بالابردن ریسك پذیری ,بالابردن قدرت تحمل ابهام, دادن اعتماد به نفس , فرصت شناسی , دادن اطلاعات آموزشی نسبت به خصوصیات روانی شخص از قبیل مركز كنترل می باشد.
ج)آموزش مهارتها:این آموزشها به سه بعد تقسیم می گردند:
- قبل از تاسیس شركت
- زمان تاسیس شركت
- بعد از تاسیس شركت (اداره شركت)
قبل از تاسیس باید فرد كارآفرین چگونگی راه اندازی یك كسب و كار و مراحل آن,چگونگی انجام كارهای گروهی و مهارتهای ارتباطی و نظایر آن را بیاموزد. در زمان تاسیس باید در زمینه مسائل مالی,شناخت بازار,اصول مدیریت, بیمه,اقتصاد,قانون كار وامور حقوقی، آگاهی و تبحر لازم را كسب نماید.توانایی مدیریت توسعه و رشد شركت , یافتن شیوه های جدید,رقابت و حفظ موقعیت در بازار,یافتن بازارهای جدید نیز از جمله مهارتهای مورد نیاز كارآفرین بعد از تاسیس شركت هستند.
كلیه هدفها و مراحل فوق به منظور ایجاد انگیزش در بین افراد و ایجاد كارآفرینان جدید,آگاهی دادن,هدایت و تشویق كارآفرینان به سوی كسب مهارتهای لازم و ارائه آموزشهای لازم برای كسب مهارتهای مورد نیاز به كارآفرینان صورت می گیرد و گذراندن این دوره ها برای موفقیت كارآفرینانی كه قبلاً هیچگونه سابقه و زمینه محیطی لازم برای آنان فراهم نبوده ,ضروری است.ارسال توسط سید احمد شتابان
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

كد موزیك بی کلام