تبلیغات
                                                                                  خدای بزرگ است اهورا مزدا                من کوروش                پادشاه جهان,شاه بزرگ                شاه نیرومند                شاه چهار گوشه جهان                پسر کمبوجیه, نوه کوروش, نبیره چیش پیش, شاهان بزرگ, شاهان انشان, از تبار پادشاهی جاودانه, آنکه پادشاهیش را خداوند دوست می داشت.                آنگاه که من آشتی خواهان به بابل اندر شدم, مردم گامهای مرا به شادمانی پذیرفتند.                سربازان بسیار من دوستانه اندر بابل گام بر میداشتند, نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این سرزمین وارد آید.                من برده داری را بر انداختم                درماندگیشان را چاره کردم, فرمان دادم همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و کسی آنان را نیازارد                من همه شهرهای ویران را از نو ساختم                همه نیایشگاه های بسته را گشودم                همه مردمان آواره را به جایگاه خود برگرداندم                خداوند بزرگ از کارهای نیک من خوشنود شد                بشود که دلها شاد گردد.                نبشه کورش بزرگ پادشاه ایران-بابل 538 پیش از میلاد                                                                             e-mail: sshetaban206@gmail.com دستی که خاتم بوسید - جایگاه نو آوری در مدیریت آینده
دستی که خاتم بوسید
کارگران نیروی محرکه چرخهای صنایع جهان هستند. حمایت از جامعه کارگری حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است.

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 23 مهر 1388

زمانی كه از مبحث نوآوری سخن به میان می‌آید‌، اذهان ناخواسته به سوی نوآوری محصول و بعضا فرایند تولید آن متمركز می‌شود‌، حتی در بعضی مواقع در مورد نوآوری خدمات هم صحبتی به میان نمی‌آید‌.
در حالی كه ما در این برهه از زمان به نوآوری در كل فرایندهای سازمان؛ یعنی فرایند‌های پشتیبانی‌، عملیاتی و به‌خصوص فرایند مدیریتی نیاز داریم و بدون سامان دادن به این فرایندها‌، عملا نوآوری محصولی مفید و مؤثر واقع نخواهد شد.در ابتدای این بحث در مورد ضرورت گسترش مفهوم مدیریت نوآوری به كل فرایندهای سازمان می‌پردازیم و اینكه تاكنون به‌دلیل غفلت از نوآوری در فرایندها از چه دستاورد‌هایی محروم مانده‌ایم و سپس در مرحله بعد با توجه به اینكه فناوری اطلاعات توانسته است نوآوری‌های اساسی در فرایند‌های كل سازمان ایجاد كند‌، نقش و اهمیت آن در ارائه نوآوری و در فعالیت‌های مدیریت را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار خواهیم داد‌.وقتی راجع به اهمیت نوآوری و سازوكارهای آن بحث می‌شود بایستی به این نكته توجه داشت كه تنها در یك محیط رقابتی «جهانی» است كه می‌توان درباره این مفاهیم بحث كرد. در فرایند نوآوری سؤالی مطرح است كه آیا پیش زمینه‌ای برای نوآوری وجود دارد؟ باید گفت پیش زمینه نوآوری، فرهنگ نوآوری در سازمان است.پس از چندین سال تحقیق و مشاهده، دلایل مشابهی برای به نتیجه نرسیدن نوآوری‌ها به دست آمده است كه در اینجا 10 عامل مهم شكست نوآوری ذكر می‌شود:
- نبود فرهنگی كه از نوآوری حمایت كند
- احساس مالكیت نكردن و از آن خود ندانستن سازمان توسط مدیران
- فقدان یك فرایند گسترده و فراگیر جهت نوآوری
- تخصیص ندادن منابع كافی برای این فرایند
- عدم‌ارتباط بین طرح‌ها و طرح‌ها با راهبرد سازمان
- صرف نكردن زمان و انرژی كافی برای رفع ابهامات سازمانی
- ایجاد نكردن تنوع در فرایندها (عقاید مختلف و متضاد )
- توسعه ندادن ابزارها و سنجش‌های اندازه‌گیری پیشرفت
- عدم‌وجود مربیان و مدیران توانا در تیم‌های نوآوری
- فقدان یك سیستم ایده‌پرداز مدیریتی
به‌طور كلی در فرایند نوآوری در سازمان‌ها 3 نكته حائز اهمیت وجود دارد كه عبارتند از:
1- توانمندی و تواناسازی كه همان منابع است
2- فرهنگ سازمان
3- سیستم‌ها و ابزارهایی كه در آن سازمان وجود دارند.

ویژگی‌های محیط نوآوری
اینكه چطور محیطی را برای نوآوری ایجاد كنیم، نكته مهمی‌است. نوآوری را فرایند و محصول و سازمان ایجاد نمی‌كنند، بلكه پرسنل آن‌ را ایجاد می‌كند و این همان مدیریت نوآوری است. مسئولیت مدیران ارشد یا پرسنل یك سازمان است كه محیط را برای نوآوری به وجود ‌آورند. برای ایجاد چنین محیطی 8 شرط ذیل لازم است: ریسك، اعتماد بین افراد، رك‌گویی، تعهد افراد نسبت به شغل و سازمانی كه در آن مشغول فعالیت هستند، دادن آزادی و اختیار عمل به افراد برای تصمیم‌گیری، سرزندگی و داشتن روحیه خوب در افراد یك سازمان، گفت‌وگوی باز برای ایجاد سینرژی و پشتیبانی از ایده منابع.
ویژگی‌ها یا شروطی كه ذكرشد در برخی سازمان‌های صنعتی كمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، از این‌رو مدیریت ارشد هر سازمان باید توجه داشته باشد كه 80‌درصد نوآوری‌ها را پرسنل سازمان و 20‌درصد را مدیران ایجاد می‌كنند. پرسنل سازمان مسئولیت نوآوری‌های كوچك و مدیران سازمان مسئولیت نوآوری بزرگتر را دارند.
8ویژگی‌ای كه اشاره شد بستر ایجاد نوآوری در كل سازمان و بهبودهای مستمركوچك و بزرگ است. اگر ما نتوانیم محیط و فرهنگی را ایجاد كنیم كه پرسنل با افكار جدید تشویق و آشنا شوند، نوآوری هم قابل‌قبول نخواهد بود.به این ترتیب ما در فرایندهای نوآوری با یك پارادوكس مواجه هستیم زیرا از یك سو نیاز به نوآوری داریم و از سوی دیگر ممكن است محیط، آمادگی نوآوری را نداشته باشد و یا به عبارتی فرهنگ نوآوری در سازمان حاكم نباشد.
در این مورد اگر مدیریت ارشد یك سازمان با فرهنگ یادگیری، آموزش‌های یادگیری را به پرسنل سازمان انتقال دهد، در آن صورت ما به آن فرایند مورد نظر خواهیم رسید. یك سری آموزش‌هایی است كه نه از بیرون سازمان، بلكه از درون سازمان صورت می‌گیرد كه در كل سازمان، فرهنگ یادگیری را ایجاد می‌كند. زیرا با یادگیری و دانش بیشتر، نوآوری بیشتر ایجاد می‌شود. لذا باید مسئله فراگیری دانش بیشتر را در مدیران ایجاد كرد كه خودشان یاد بگیرند و این انتقال یادگیری را در كل سازمان ایجاد كنند و وقتی دانش بیشتر شد به‌طور حتم و یقین نوآوری نیز بیشتر خواهد شد.
بنابراین یك دسته نوآوری‌ها و تغییرات فرهنگی جدید را باید در سازمان ایجاد كنیم. ممكن است بعضی از افراد سازمان، موضوعاتی را پیشنهاد دهند كه آن پیشنهاد‌ها با حاشیه سود بیشتر و كیفیت بهتر، ما را به اهدافمان نزدیك‌تر سازند، پس می‌توانیم با نوآوری و دریافت ایده‌های جدید، ریسك‌پذیری را قبول كنیم. اگر می‌خواهیم فرهنگ نوآوری و تحول در سازمان ایجاد شود باید اهداف والاتری را جایگزین اهداف و برنامه‌های فعلی كرده و ببینیم سازمان چه اندازه با نوآوری هماهنگی دارد. پس مدیریت باید قبول كند كه با فرایند‌های جدید به اهداف عالی‌تر می‌رسد. اگر مدیریت، آن فرهنگ 8 مرحله‌ای را كه اشاره شد قبول كرد، ما به آن اهداف می‌رسیم و اگر نپذیرفت، به اهداف نو هم نخواهیم رسید.
به‌طور كلی ما علومی‌به نام‌های خلاقیت و نوآوری داریم كه متدولوژی كاملا مشخصی داشته و محتوای میان رشته‌ای دارند.
علم خلاقیت دارای گرایش‌های مختلف یعنی روان‌شناسی خلاقیت، جامعه شناسی خلاقیت و مدیریت خلاقیت است و علم نوآوری كه همواره در ادامه بحث خلاقیت مطرح می‌شود، محتوایی جداگانه ولی كاملا مرتبط دارد و دارای سه گرایش اصلی‌، روان‌شناسی نوآوری، جامعه‌شناسی نوآوری و مدیریت نوآوری است‌.لازم است به این نكته اشاره كنیم كه مدیریت خلاقیت‌، پیش زمینه نوآوری در مدیریت و صنعت است و به هرحال خلاقیت و نوآوری را افراد ایجاد می‌كنند.
در واقع نوآوری نتیجه تحقق و عینیت یافتن یك ایده خلاق است؛ یعنی اگرخلاقیت بیشتر جنبه روانشناختی دارد، ماهیت نوآوری، بیشتر عملیاتی و مدیریتی است. بحث خلاقیت یك بعد قضیه و مقوله نوآوری بعد دیگر قضیه است.درخصوص اینكه نوآوری را چگونه در مدیریت و بخش صنعت نهادینه كنیم، به‌نظر می‌رسد باید از منشأ نوآوری در سازمان؛ یعنی افراد شروع كنیم، در اینجا خلاقیت مطرح می‌شود و بستر آن را باید در سازمان فراهم كرد.برای اینكه خلاقیت به‌عنوان پیش زمینه نوآوری به وجود آید و نوآوری برای محقق ساختن فرایندهای خلاق در یك سازمان صنعتی محقق شود به چند عامل اساسی نیازاست:
1- فلسفه خلاقیت و نوآوری در مدیریت و صنعت
2- فرهنگ خلاقیت و نوآوری
3- سیستم‌های خلاقیت و نوآوری سازمانی
این سه عامل دست به دست هم می‌دهند تا بستری را فراهم كنند كه فرایند نوآوری محقق شود‌ اما قبل از اینكه به انواع نوآوری در سازمان بپردازیم، باید بدانیم كه چگونه نوآوری را در سازمان نهادینه و بستر و جویبار نوآوری را نیز ایجاد كنیم.

تقویت نوآوری در سازمان‌ها
اگر بخواهیم نوآوری را كه امری است مقتضی در دنیای امروز نهادینه كنیم، باید عوامل آن در سازمان فراهم شود و تحت فرایند مناسب دائما توسعه یابد. رسیدن به چنین سازمانی نیاز به فرایند تحول اساسی دارد لذا مدار نوینی كه سازمان مورد نظر باید در آن قرار گیرد، مداری است كه سازمان‌های یاد گیرنده در آن قرار دارند. سازمان‌های یادگیرنده، عامل نوآوری را درون خود تقویت می‌كنند و نوآوری نیز تداوم می‌یابد ولی سازمان‌های موجود ممكن است سازمان‌های یادگیرنده نباشند و تا زمانی كه تبدیل به سازمان‌های یاد گیرنده نشوند این فرایندها شكل نمی‌گیرند و نوآوری در فرایندها اتفاق نمی‌افتد.
برای اینكه این انتقال از سازمان‌های موجود به سازمان‌های یاد گیرنده صورت گیرد و سلسله مراتبی بودن و وظیفه‌ای بودن آنها، نگرش آنها به كار و انسان و به‌طور كلی پارادایم سنتی آنها دگرگون شود، سازمان‌های یادگیرنده احتیاج به نوآوری در فرایند تحول سازمانی دارند و این امر، اساسی‌ترین نوآوری‌ای است كه مدیران به آن احتیاج دارند تا نوآوری را جهت دار كرده‌، رونق و اشاعه بدهند و سینرژی بین آنها ایجاد كنند. اینگونه نوآوری در نهایت پیشرفت سازمانی را امكان‌پذیر خواهد كرد.

منبع: روزنامه - همشهری


 

 ارسال توسط سید احمد شتابان
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

كد موزیك بی کلام