تبلیغات
                                                                                  خدای بزرگ است اهورا مزدا                من کوروش                پادشاه جهان,شاه بزرگ                شاه نیرومند                شاه چهار گوشه جهان                پسر کمبوجیه, نوه کوروش, نبیره چیش پیش, شاهان بزرگ, شاهان انشان, از تبار پادشاهی جاودانه, آنکه پادشاهیش را خداوند دوست می داشت.                آنگاه که من آشتی خواهان به بابل اندر شدم, مردم گامهای مرا به شادمانی پذیرفتند.                سربازان بسیار من دوستانه اندر بابل گام بر میداشتند, نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این سرزمین وارد آید.                من برده داری را بر انداختم                درماندگیشان را چاره کردم, فرمان دادم همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و کسی آنان را نیازارد                من همه شهرهای ویران را از نو ساختم                همه نیایشگاه های بسته را گشودم                همه مردمان آواره را به جایگاه خود برگرداندم                خداوند بزرگ از کارهای نیک من خوشنود شد                بشود که دلها شاد گردد.                نبشه کورش بزرگ پادشاه ایران-بابل 538 پیش از میلاد                                                                             e-mail: sshetaban206@gmail.com دستی که خاتم بوسید - عوامل شکست نو آوری
دستی که خاتم بوسید
کارگران نیروی محرکه چرخهای صنایع جهان هستند. حمایت از جامعه کارگری حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است.

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 7 آبان 1388

باوجود این، مــی توان فرض كرد كه به چندین دلیل (مانند وجود حالت استبدادی در سازمان، سلسله مراتب و ساختار سازمانی)، این عمل با شكست روبرو شود. این ناكامی باید به تشویق تلاشهای نوآوری در آینده منجر شود. اگر شما بر اصول تمركز می كردید و می دانستید كه همكاری در بــروز نوآوری مهم است، سعی می كردید تا راههایی بیابید كه همكاری را در جو سازمانی و فرهنگ شما امكانپذیر سازد. آگاهی از اصول زیربنایی بهره وری می تواند به سازمان كمك كند تا شایستگی خود را گسترش دهد، عاملی كه از بروز تغییرات نامطلوب در سیستم ها یا فرهنگ به نحوی كه اثر معكوس بر توانایی نوآوری سازمان داشته باشد، جلوگیری می كند.

چندین سال قبل، به عنوان بخشی از كار افراد در دانشگاه، تصمیم گرفتیم تا چارچوبی را برای اصول نوآوری ایجاد كنیم. عوامل به دست آمده برای حیات نوآوری مهم هستند، آنها با طرحی كه از ما خواستـه شده بود مرتبط بود و به عنوان یك استعاره جهت ایجـاد چارچوب به كار گرفته شد. در نهایت این موارد تحت عنوان DNA نوآوری لقب گرفت. (یك ساختار عمومی، به عنوان یك استعاره و مثالی برای حیات). نتایج به صورت DNA نوآوری مطرح شد كه می توان آن را از سایت WWW.THINKSMART.COM دریافت كرد.

DNA نوآوری شامل هشت جزء اساسی عمل كننده است كه به عنوان زمینه فرهنگی ایفای نقش می كنند و به وسیله زمینه جهانی احاطه شده اند.

 عوامل عملیاتی عبارتند از:

چالش ؛ نیروی جلوبرنده نوآوری: نوآوری، طبق تعریف به معنای انجام كار به صورت متفاوت، یافتن محدوده های جدید و ریسك كردن است. دلیلی برای تكانهای شدید یك قایق وجود دارد، بینشی كه چه كار باید انجام دهیم و یا ترس عمیقی كه چیزی تغییر نكند، این یك چالش است. هرچه یك چالش بزرگتر باشد و تعهد به انجام آن از عهده ما بالاتر باشد، تلاشهای نوآوری، انرژی بیشتری می طلبد.

ما معمولاً موارد شگفت انگیزی نظیر فرودآمدن بشر بر روی كره ماه و یا طراحی نقشه ژنی انسان را به عنوان چالـــش در نظر می گیریم اما هر سازمانی می تواند چالشهای نوآوری منحصر به فرد خود را برای پیشرفت آتی مشتریان و كاركنان خود دارا باشد.

استراتژی ها به صورت به هم پیوسته و منسجم شكل نمی گیرد. سرمایه یك شخص، عامل مهمی در جذب مشتریان است مگر اینكه علائق آنها تغییر كند و  رقبا  شروع به برانگیختن آنها به سوی خود كنند. بنابراین، آنها باید مسیر را عوض كنند. گزارش سالیانه 1996 بیان مـــی دارد كه بسیاری از فرصتهای تجاری ما دارای عمر كوتاهی هستند. ما باید بسیار سریع حركت كنیم و آنها را به كار گیریم قبل از آنكه از بین بروند و ناپدید شوند.

تمركز بر مشتری؛ نیروی هدایت كننده نوآوری: تمامی نوآوران باید برارزش خلاقیت برای ارضای نیاز مشتری تاكید داشته باشند، از آنجایی كه مشتری هم داخلی و هم خارجی است. تعامل با مشتریان و فهم نیازهای آنها یكی از بهترین راههای كشف فرصتها و قابلیتهای جدید و انگیزه برای اجرایی ساختن آنهاست.

در شركت داتكس لوهمودا، تولیدكننده محصولات پزشكی، بخشی از فعالیتهای نوآوری تحت عنوان اكتشاف نامیده می شود. این فعالیتی است كه كاركنان را تشویق می كند تا مشاهدات مكرر و منظمی از رفتار مشتریان داشته باشند. روس وارد - مدیر برنامه ریزی - توضیح می دهد هنگامی كه افراد سازمان كاربرد محصولات ما را در شرایط واقعی مــــی بینند، می توانند از وضعیت هوشیاری عادی خود گامی فراتر نهند. آنها مشكل و نیازهای مشتری را به گونــــه ای جدید در مـی یابند و یاد می گیرند چگونه به راههای جدیدی بیندیشند.

خلاقیت؛ مغز نوآوری: همه چیز از یك اندیشه آغاز می شود و سازمانهای نوآور دریافته اند كه اندیشه ها می توانند از هر جایی برخیزند. این سازمانها به جای تاكید بر مالكیت بر ایده ها، سعی می كنند تا نتایج را مالك شوند. روزی، در سال 1995، متخصصان اندیشمند در واحد اكتشافات و فرصتهای شركت AT&T شاهد سخنرانـی روسای یك فروشــگاه بودند كه مـی گفتند: چه می شد اگر هزینه رفتن (خدمات رسانی) به دوردستها برای ما هیچ بود، این امر موجب شد چندین ایده جدید در مورد آینده سرمایه گذاری بر فرصتهای فواصل دور ایجاد گردید. (امروزه این شركت در زمینه فناوری مودم و اینترنت فعالیت می كند - م)

ارتباطات؛ شریان حیات نوآوری: جریان آزاد اطلاعات، عقاید و احساسات، شریان حیات نوآوری است. هم زیرساختهای نوآوری و هم حمایت و پشتیبـانی از آن بایستی در سازمانها به وجود آید تا جریان باز اطلاعات تقویت شود. اطلاعات به هنگام، اساس توانمندی است كه امكان اخذ تصمیمات عالی را برای مدیران عملیاتی فراهم می سازد.

همكاری؛ قلب نوآوری: نوآوری یك فرایند گروهی است. غذای این فرایند تعامل اطلاعات و قدرت تیمی است. نوآوری به وسیله ساختارها و سیاستهای نامناسب و همچنین سیستم پاداش دهی كه تنها به تلاشهای فردی پاداش می دهد دچار شكست می شود. شركت IBM كد آلفا را در دسترس عموم جهانیان (تا جایی كه امكان داشت) قرار داد.

این كار از طریق ایجاد وب سایتی تحت عنوان؛ كار آلفا؛ صورت گرفت. این فرایند همكاری باز، موجب شد تا 200 متخصص فناوری یك همكاری مجازی را در سراسر دنیا ایجاد كنند و كد را ارزیابی كرده و آن را توسعه دهند و علائق بازار را مورد بررسی قرار دهند.

تكمیل؛ عضلات نوآوری: نوآوریهای جدید پروژه هایـی هستند كه به صورت موفقیـــــت آمیزی به عنوان عقاید برتر مطرح شدند و با مهارتهای بالا (نظیر تصمیم گیری، زمانبندی، نظارت و اخذ بازخورد) اجرا شدند. سازمانهای نوآور می دانند كه جشن موفقیت بخش مهمی از پایان یك پروژه صرفنظر از سطح اهمیت و موفقیت آن است. در سازمان خدمات بهداشتی و پزشكی سیگنا در آریزونا، مدیر برنامه ریزی به كاركنان كمك می كند تا پیشنهادات خود را ارائه، برای آن برنامه ریزی و آن را به صورت پروژه اجرا كنند. البته باید اطمینان كسب كرد كه پروژه ها در راستای اهداف و ماموریت اصلی شركت است.

نظارت و بازنگری؛ نردبان فرایند نوآوری: ارزیابی اهداف و نتایـج و هزینه - منفعت پروژه های جدید، یك اقدام ضروری است. درس گرفتن از نتایج پروژه های موفق و ناموفق بینشی را برای ما ایجاد می كند كه بر اساس آن موفقیتهای بعدی امكان پذیر می گردد.

كمپانی نینن كه یك شركت ساختمانی است و اشتیاق زیادی دارد تا تبدیل به یك سازمان یادگیرنده شود، برنامه یادگیری خود را برای یك سال طراحی كرده است. این برنامه نه تنها شامل مواردی است كه كاركنان باید بیاموزند بلكه شامل مواردی می گردد كه آنها را باید به دیگران بیاموزند.

فرهنگ؛ محدوده ایفای نقش نوآوری: فرهنگ انعكاس رهبری، هنجارها و ارزشها ونمود عینی و قابل دید چگونگی انجام كار و رفتار افراد سازمان با یكدیگر است. فراهم ساختن محیطی كه منعطف است، افراد را توانمنـد مــی كند، به ایده های كاركنـــان احترام مـــی گذارد، ریسك را تحمل می كند، برای موفقیتها جشن می گیرد، احترام به كاركنان را سرلوحه كارهای خویش قرار می دهد و تفریحات را تشویق می كند، جهت ایجاد نوآوری ضروری است. فرهنگ از تركیب 4 عامل پدید می آید:

رهبری - مدل ایفای نقش : ما از رهبران تبعیت می كنیم چرا كه باور داریم آنها موقعیت بهتر را در آینده تشخیص می دهند و می دانند چگونه ما را به آنجا هدایت كنند. از همین رو، طبق تعریف، نوآوری سفری به ناشناخته‌هاست ضروری است كه سازمانها از رهبران با بینش و با صلاحیت برخوردار باشند.

افراد - منابع : بدیهی است بدون انسانها هیچ چیز رخ نمی دهد. هر سازمانی یك هویت دارد، این هویت ناشی از مهارتها، عقاید، گرایشها و رفتارهای دسته جمعی و مشترك و بیشتر از همه ناشی از ارتباط بین افراد است.

ارزشهای اصلی - زیرساختار نوآوری: اصولی اساسی وجود دارند كه زیرساخت هر سازمان را تعریف می كنند. به عنوان نمونه اعتماد، احترام، یادگیری، تعهد، جامع نگری و همكاری. این موارد ساختـاری را برای تصمیـم گیری در كلیه ی سطـوح فراهم مــــی سازد.

ارزشهای نوآوری - چارچوب فكری : علاوه بر ارزشهای اساسی، برخی ارزشها وجود دارند كه وضعیت معمول را به پیشرفت و یك پروژه معمولی را به یك كاروكسب جدید بدل می سازند. آزادی عمل، توجه به بینش شهودی افراد و سینرژی تنها برخی عوامل ایده آل هستند كه می توانند جادویی برای سازمان نوآور ایجاد كنند.www.zibaweb.com

زمینه - جهان : هیچ چیزی به خصوص نوآوری در خلاء اتفاق نمی افتد، در حالی كه روشن است مشتریان عرضه كنندگان مواد اولیه و اقتصاد بر عملكرد روزمره ما تاثیر می گذارد، علاوه بر آن، ما به صورت دوره ای با دولت، اتفاقات جهانی، اجتماعات و فامیل خود در تعامل هستیم. تمامی این تعاملات زمینه فعالیتهای سازمانی از جمله نوآوری است.

اقدامات عملی برای سلامت سیستم نوآوری
1 - هراس را در سازمان خود از بین ببرید. نوآوری به معنای انجام چیزی جدید است، برخی كارها ممكن است به نتیجه نرسند. اگر افراد از شركت هراس داشته باشند، به افرادی خلاق مبدل نخواهند شد؛

2 - نوآوری را به عنوان جزئی از سیستم ارزیابی عملكرد برای هر شخص مطرح كنید. سازمانها باید از كاركنان خود در پایان دوره ارزیابی سوال كنند كه چه نوآوری انجام دادند و تاثیر آن بر كار چه بوده است؛

3 - فرآیند و سیستم نوآوری را مستندسازی كنید به نحوی كه هر فرد آن را درك كند و نقش خود را نیز در این فرایند به روشنی دریابد؛

4 - آزادی عمل كافی به كاركنان خود اعطا كنید تا آنها قادر باشند ایده ها و فرصتهای جدید را مطرح و با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی همكاری كنند.

5 - اطمینان حاصل كنید تمامی اعضای سازمان استراتژی كلی شركت را درك كرده اند و همچنین كلیه تلاشهای نوآوری در راستای استراتژی كلی شركت است، البته سیستم باید به صورتی باشد كه ایده های خارج از چارچوب را نیز كه مفید به نظر می رسند مدیریت كند؛

6 - به افراد آموزش دهید كه محیط را برای روندهای جدید، فناوریهای نوین و تغییرات چارچوبهای فكری مشتریان مورد بررسی و آزمایش قرار دهند؛

7 - به افراد آموزش اهمیت تنوع در سبكهای تفكر، تجربیات، دیدگاهها و تخصصها را آموزش دهید. همچنین انتظار تنوع و تفاوت را در كلیه فعالیتهای نوآوری داشته باشید؛

8 - معیارهای مطلوب بر ایده آل ها استوار است. باوجود این، معیارهـای محدودتر نیـز می توانند ما را به حالت ایده آل نزدیكترسازند و آنها به نوبه خود براساس تجارب، مفروضات و چارچوبهای ذهنی قبلی ما متصل می گردند؛

9 - تیم های نوآوری از تیم های پروژه های معمول متفاوتند. آنها نیازمند ابزارها و چارچوبهای فكری متفاوتی هستند. كاركنان را به اندازه كافی در این زمینه ها آموزش داده و هدایت كنید تا هنگام كار در تیم های نوآوری موفق باشند؛

10 - سیستم مدیریت ایده ها را ایجاد یا تهیه كنید تا افراد تشویق شوند فرصتها و قابلیتهای جدید را شناسایی، ایجاد یا ارزیابی و ایده های خود را ارائه كنند.

منبع :    مترجمان : ناصر علی رمضانی- حجت الله یبلوئی -  مجله تدبیر -  شماره 160

 ارسال توسط سید احمد شتابان
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

كد موزیك بی کلام